21 juli 2020

Jaarrekening 2019

 

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 9 juli jongstleden stond de bespreking van de jaarrekening over 2019 op de agenda. En na jaren waarin de gemeente geld overhield, was er in 2019 voor het eerst sprake van een tekort. En wie naar de toekomstige ontwikkelingen kijkt, ziet al snel dat dit waarschijnlijk niet voor het laatst was. De problemen op het sociaal domein zijn te groot om door een gemeente als de onze zelfstandig te worden opgelost. Bij de overdracht van de zorgtaken van de landelijke overheid aan de gemeente, is er door de landelijke overheid te weinig geld gegeven. Het wel verlenen van zorg, maar er niet door betaald worden door Den Haag, zorgt ervoor dat onze potjes meer en meer leegraken.

Terecht doen onze burgemeester en wethouders dan ook al het nodige, om te proberen vanuit Den Haag meer geld te krijgen. De accountant concludeerde dat de gemeente Oldebroek haar zaakjes best goed op orde heeft, maar de tekorten op de zorg zorgen voor sombere vooruitzichten. Zolang er door Den Haag niet voldoende middelen worden verstrekt, is het voor de gemeente bijna onmogelijk om, zonder extra inkomsten, alle kosten te betalen. We staan dan na de zomer ook voor de uitdaging om te kijken wat er nog mogelijk is en welke keuzes er gemaakt moeten worden. Geld kunnen we immers maar een keer uitgeven en juist in tijden van schaarste is dat een extra moeilijke afweging.

Namens de fractie van de SGP,

Rik van de Beek