18 december 2019

Meidoornplein

 

Eindelijk een vervolg aan revitalisering winkelcentrum Meidoornplein

De raad van Oldebroek heeft in de raadsvergadering van 12 december 2019 een flink budget beschikbaar gesteld voor een positieve ontwikkeling in Wezep centrum.

Hoewel er nog de nodige zaken uitgewerkt moeten worden heeft de SGP wel ingestemd met het beschikbaar stellen van het budget. Wij zijn van mening dat dit het moment is om toch ook het andere deel van het winkelcentrum op te waarderen. Nu wachten zou het risico geven dat er niets meer gaat gebeuren. We hebben waardering voor het initiatief dat is opgepakt door de ondernemers. Het is de kans om een positieve ontwikkeling in gang te zetten.

Nadat het college na de commissievergadering een aanvullende nota had opgesteld waarin een heel aantal belangrijke voorwaarden zijn opgenomen voor de verdere uitwerking van het initiatief kon de SGP instemmen met het beschikbaar stellen van het geld. Wel waren wij van mening dat de visie die uit een paar schetsen bestond niet vastgesteld kon worden. Helemaal omdat in de informerende nota stond dat er voordat er een definitief ontwerp wordt gemaakt er verschillende varianten worden opgesteld die met de omgeving besproken worden en vervolgens aan de raad worden aangeboden. Daarom heeft de SGP het amendement mede ingediend.

Om te komen tot verschillende varianten is het noodzakelijk om vooraf goed met de omwonenden en de ondernemers te overleggen over de exacte invulling. Ook moet er een goed verkeerscirculatieplan worden opgesteld. Voordat er dus een schop in de grond gaat moet er nog heel wat gedaan worden.

Namens de SGP-fractie,

Erik Doornwaard