6 oktober 2020

SGP Oldebroek over zwembad De Veldkamp: zwemmen in het water in plaats van in het geld.

Aanleiding

Begin 2017 gaf de gemeente Oldebroek de exploitatie van zwembad De Veldkamp (Wezep) uit handen. De reden hiervoor was om kosten te besparen op het zwembad. De commerciële partij Sportfondsen nam de exploitatie over. Intussen werd het exploitatietekort teruggedrongen door deze commerciële partij, maar het zwembad was daarmee nog steeds niet financieel rendabel. Jaarlijks bleef er een tekort van rond de 200.000, waar Sportfondsen voor opdraaide. Door deze financiële ‘min’, zegde Sportfondsen het contract met de gemeente op 1 februari 2020 op. Omdat er een overgangsperiode van 8 maanden is, ligt de exploitatie vanaf 1 oktober 2020 weer terug bij de gemeente en moet de gemeenteraad besluiten: wat willen we nu met het zwembad?

Voorstel college

Het college stelt voor om het zwembad opnieuw aan te besteden. Totdat er een nieuw contract ligt met een (nieuwe) exploitant, blijft het zwembad open. Sportfondsen krijgt 100.000 euro van de gemeente om voor de laatste drie maanden van 2020 de exploitatie te blijven runnen.

Visie en standpunt SGP

De SGP steunt het college in het opnieuw aanbesteden van het zwembad. Zo geven we namelijk de markt een eerlijke, nieuwe kans. Aangezien er al meerdere partijen serieuze interesse hebben getoond, is dit zeker niet op voorhand kansloos. Maar de SGP wil ook realistisch naar het zwembad kijken. Het bad openhouden in de toekomst gaat geld kosten. En zeker in tijden van corona, gaat het aanbestedingstraject een dure exercitie worden. In 2021 zal de gemeente namelijk, naar alle waarschijnlijkheid, fors gaan betalen om de exploitatie tijdelijk door te trekken. Dit bedrag, voor ruim een jaar, kan al snel richting de half miljoen gaan oplopen.

De SGP vindt De Veldkamp een publieke voorziening die nog altijd maatschappelijke waarde vertegenwoordigt. Ondanks de fors gedaalde bezoekersaantallen. Daarom willen we graag het zwembad openhouden, maar niet tegen elke prijs. Te meer, omdat gemeenten anno 2020 in financieel zware tijden zitten.

Wat de SGP-fractie betreft, zit er dus een duidelijke grens aan hoeveel het zwembad de gemeente mag gaan kosten in de toekomst. De gemeenteraad gaat eisen voor de nieuwe exploitant aan het college meegeven in het zogeheten ‘aanbestedingsdocument’. Voor de SGP is de gemeentelijke financiële bijdrage daarin een zeer prominent onderdeel. Hier zal de SGP-fractie dus het aanbestedingsdocument kritisch aan gaan toetsen.
‘’We zwemmen niet in het geld als gemeente, maar hopelijk uiteindelijk wel in een goed én betaalbaar zwembad. Zowel voor de zwemmer als de belastingbetaler.’’

Namens de SGP-fractie,
Tom de Nooijer

Bijdrage SGP over Zwembad De Veldkamp: