23 april 2020

SGP staat pal voor keuzevrijheid bij Jeugd-PGB’s

 

Wanneer een jongere in onze gemeente zorg nodig heeft, en dat wil krijgen van iemand die géén contract heeft met de gemeente (bijvoorbeeld van een familielid), kan dat via de zogenoemde PGB’s, de persoonsgebonden budgetten.

In het voorstel van vanavond wordt het tarief voor PGB’s voor jongeren die informele zorg nodig hebben, grofweg gehalveerd. Eerst kon iemand middels een PGB worden ingehuurd voor 20 euro per uur, nu gaat dat naar 11 euro per uur.

We begrijpen waarom dit voorstel wordt gedaan. Het gaat hier namelijk over informele zorg. Dit is zorg waarvoor geen minimale zorgopleiding nodig is. Wanneer we kijken naar de marktprijzen, is het minimumloon een eerlijke vergoeding voor deze zorgtaken.

Lastige afweging

Alleen, er is ook een andere kant van het verhaal. Mensen die de zorg verlenen aan de jongere met een PGB, offeren daar vaak wel wat voor op. Soms zelfs een betaalde baan. Dat is zorg voor elkaar, iets om te koesteren! Maar als je gaat kijken hoeveel het degene kost die hulp verleent, kom je soms op een veel hogere prijs uit dan minimumloon.

Het lastige is: beide kanten van het verhaal zijn waar. Daarom vindt SGP Oldebroek het een lastige afweging om te bepalen hoe hoog het PGB-tarief voor informele zorg precies moet zijn.

Het tweede argument vanuit het college voor de verlaging van het PGB-tarief, is ‘’goed is goed genoeg’’. Met dit credo wordt bedoeld dat we de zorg moeten versoberen waar dat kan, om kosten te besparen. Alleen, we hebben als gemeenteraad nog niet bepaald waar we onze zorg willen gaan versoberen. We hadden als SGP daarom liever gezien dat we eerst die discussie hadden gevoerd, en daarna voorstellen zoals deze bespreken.

We moeten doen wat we kunnen om de kosten voor jeugdzorg omlaag te brengen. Maar laat dit nu net een voorstel zijn waar we financieel amper wat mee winnen. Daarentegen geeft dit wél ingrijpende veranderingen voor mensen die een (her)indicatie gaan krijgen. We moeten daarom voorzichtig zijn in de maatregelen die we nemen.

SGP staat pal voor de PGB

De SGP staat pal voor de PGB. Via een PGB, kun je namelijk kiezen voor identiteitsgebonden (bijvoorbeeld christelijke) zorg. Ook vindt via de PGB vaak zorg plaats door iemand uit de familie, dicht bij huis. Dit vindt de SGP van grote waarde!

Vragen aan de wethouder:

  1. Is er contact geweest met de Oldebroekse adviesraad voor sociaal domein? En zijn er daarnaast ook signalen vanuit het CJG over dit voorstel?
  2. In ons bestuursakkoord staat: ‘’keuzevrijheid is het uitgangspunt’’ Kan de wethouder deze keuzevrijheid blijven garanderen, ondanks de verlaging van deze specifieke PGB?
  3. We weten nog niet hoe dit beleid in de praktijk gaat uitvallen. Het is mogelijk dat mensen graag gebruiken willen (blijven) maken van de PGB, maar dat niet kunnen door het verlaagde tarief. Dat mag nooit gebeuren! Kunnen we daarom over 1 jaar een evaluatie krijgen van het nieuwe beleid? Graag zouden we dan opnieuw vergaderen over dit specifieke onderwerp, op basis van harde gegevens (zoals het verloop van het aantal jeugd-PGB’s voor informele zorg), ervaringen van zorgbehoevenden, signalen, etc., zodat er niemand tussen wal en schip valt.

Conclusie

Na beantwoording van de wethouder werd op alle drie de vragen positief geantwoord. SGP Oldebroek stemt daarom in met het voorstel. We hopen dat met deze gereduceerde, marktconforme tarieven, we een eerlijke prijs betalen voor de zorgtaken die worden uitgevoerd, en we de zorg blijven garanderen die nodig is!

 

Namens de fractie van SGP Oldebroek,

Tom de Nooijer