17 maart 2018

Vóór betaalbare woningen

 

De SGP wil voor iedereen een woning, elke doelgroep moet een woning kunnen vinden. Dat betekent dat er een evenwichtig aanbod moet komen. Diversiteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moet in balans zijn.

De woonwensen van mensen veranderen. Daarom moet er aandacht zijn voor nieuwe woonvormen. Dit kan door een projectmatige benadering en maatwerk toe te passen bij plannen. Specifiek wordt daarbij de ontwikkeling van mantelzorgwoningen maximaal ondersteund.

De afgelopen periode heeft de SGP al ingezet op een meer projectmatige benadering. De meerderheid van de raad van Oldebroek heeft hier moeite mee. Een voorbeeld daarvan is Wezeper Veste. Volgens ons een uitstekend idee van inwoners om woningen te realiseren die passen bij een bepaalde doelgroep. Echt Oldebroek voor Mekaar. Andere vorm zou in de toekomst kunnen zijn, door dergelijke hofjes te maken, dat jong en oud bij elkaar wonen en elkaar ondersteunen. Voor zulke projecten moet er gekeken worden naar maatwerk oplossingen.

De gemeente kan door middel van afspraken met woningcorporaties invloed uitoefenen op de sociale huurwoningmarkt. De SGP is van mening dat woningcorporaties aan hun verplichtingen moeten voldoen om betaalbare huurwoningen aan te bieden, wat trouwens een uitgangspunt is van de woningcorporaties. Hier wil de SGP meer aandacht voor hebben vanuit de politiek.

Er zijn onvoldoende starterswoningen. Veel starters op de woningmarkt kunnen niet in hun eigen kern terecht. Veelal wijken starters daardoor uit naar andere plaatsen en trekken soms zelfs weg uit onze gemeente. Daarom moet de woningbouw meer in balans komen. Gelukkig hebben we dankzij onze SGP-wethouder de starterslening weer verlengt en bied deze lening zelfs meer mogelijkheden op gebied van duurzaamheid.

Kortom: de SGP is voor woningbouw in alle sectoren, in alle kernen en voor alle doelgroepen! Bij SGP staan maatwerk, vraaggerichte aanpak en initiatieven vanuit de samenleving voorop.