16 maart 2018

Vóór ondernemers

 

Een gezonde lokale gemeenschap kan niet zonder de inzet van ondernemers. Zelfstandige ondernemers zijn de ruggengraat van onze samenleving en daardoor is een goede relatie tussen gemeentelijke overheid en het bedrijfsleven noodzakelijk. Lokale ondernemers zorgen voor werkgelegenheid binnen de gemeente. Werk zorgt voor structuur en een sociaal netwerk; aspecten waar iedereen bij gebaat is.

Doordat economische ontwikkelingen zich steeds meer op regionaal terrein afspelen is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente om te zorgen voor de communicatie richting haar ondernemers met betrekking tot kansen en ontwikkelingen. Daarnaast heeft de gemeente zorg te dragen voor stabiele omgevingsfactoren, zodat de lokale ondernemers ook de mogelijkheid hebben om hun bedrijfsvoering uit te breiden.

De gemeente Oldebroek is een ondernemersvriendelijke gemeente. Dit blijkt uit een onderzoek van MKB-Nederland uit 2016. Dit is een onderzoek naar het lokale ondernemersklimaat, waarin ondernemers zich onder meer uitspreken over het beleid in de gemeente, de communicatie vanuit de gemeente en de hoogte van de lokale lasten. De gemeente Oldebroek neemt landelijk de 45ste plaats in en is de beste van de regio.

In het bijzonder heeft de SGP oog voor boeren en tuinders in onze gemeente. Zij zijn in de eerste plaats natuurlijk verantwoordelijk voor onze voedselvoorziening, maar spelen daarnaast ook een belangrijke rol als het gaat om natuurbeheer en behoud van het landschap. Regelgeving moet een steun in de rug zijn in plaats van een stok tussen de spaken.

Concreet:

  • Zorgen voor goede communicatie tussen de gemeente en bedrijven;
  • Toekomstgerichte innovatieve bedrijven aantrekken door een regionaal samenhangend beleid;
  • Ruimte voor streekeconomie;
  • Lokale lasten moeten worden beperkt;
  • Er blijft een bedrijfscontactfunctionaris waar bedrijven al hun vragen kunnen stellen.